Fone2Talk.com ay isang online na supermarket ng murang prepaid pagtawag cards. Fone2Talk ay dedikado upang magbigay ng mga internasyonal na long distance phone card na serbisyo sa pamamagitan ng pagtawag sa murang prepaid cards na malutong at malinaw na komunikasyon.

* Tumawag sa mga mobile phone sa ilang mga internasyonal na destinasyon o espesyal na country code terminations ay sisingilin sa isang iba't ibang mga rates.
* Rate epektibong 7-24-365 at maaaring magbago nang walang abiso.
* Tawag ay sisingilin sa U. S. Dollar lamang.
* Lamang ang halaga ng card ay maaaring legal na hinamon.


• Isang koneksyon singil ng isa at kalahating minuto ay ginawa sa $ 2, $ 3, $ 10 at $ 25 baraha matapos ang ikalawang minuto ng bawat tawag.

• Isang koneksyon singil ng dalawang minuto ay ginawa sa $ 5 baraha matapos ang ikalawang minuto ng bawat tawag.

• Isang koneksyon sa bayad ng isang minuto ay ginawa sa $ 50, $ 100, $ 200, $ 500 at $ 1000 baraha matapos ang ikalawang minuto ng bawat tawag.